In opdracht van WSG is een plan gemaakt voor 5 appartementen en winkelruimte aan de Markt 40-42 in Geertruidenberg. Het plan moet passen binnen het historisch karakter van de Markt.
In de nieuwbouw zijn stijlelementen verwerkt die afkomstig zijn van de gesloopte panden op deze plek.

opdrachtgever:

stichting WSG

ontwerp:

2008