Vormgeving
Architectuur ervaar je door ruimte, licht en donker, open en gesloten, recht en gebogen, hard en zacht, glad en gestructureerd, wit en zwart. De synthese van deze aspecten in combinatie met de aspecten bouwtechniek, constructie, installaties, detaillering en materiaal- en kleurtoepassingen maakt architectuur. Wij streven ernaar al deze aspecten te vertalen in de gebouwen en woningen die wij maken. Onze architectuur is eigentijds, met respect voor het bestaande. Architectuur ontstaat niet vanzelf. Architectuur maken is geen éénrichtingsverkeer. Wij waarderen een actieve (kritische) opstelling van de opdrachtgever. Door communicatie over en weer krijgt het plan vorm en ontstaan vaak de beste plannen. Ook het interieur van projecten en de inrichting van de omgeving betrekken we graag bij het ontwerp. Het samenspel tussen project, locatie en interieur versterkt de onderlinge samenhang.

Regie
Naast de rol van vormgever zien wij hier onze rol als regisseur als een belangrijke rol. Het overeind houden van het oorspronkelijke idee in een proces, waar je met heel veel disciplines te maken hebt zien wij als een uitdaging.

Maatschappelijk
Naast de verantwoordelijkheden ten opzichte van een opdrachtgever zien we in onze rol ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het gebouwde bepaalt voor vele generaties het beeld van de omgeving.

Duurzaam
Duurzaam bouwen is MARKT 38 niet vreemd. Veel van onze gerealiseerde projecten zijn al uitgerust met warmtepompinstallaties of andere duurzame energiebesparende maatregelen. Door de steeds schaarser wordende grondstoffen en energievoorraad zullen eisen op deze gebieden steeds hoger worden. Wij onderkennen het belang hiervan en zullen altijd streven naar maximale duurzaamheid.

MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen)
Het ondersteunen van projecten voor culturele organisaties en onderwijsprojecten zien we als een maatschappelijke taak. We zijn betrokken geweest bij diverse onderwijsprojecten op scholen in de regio. Daarnaast hebben we in het verleden onze bijdrage geleverd aan het tot stand komen van de educatieruimte voor het IVN in Oosterhout. Maatschappelijke organisaties kunnen altijd een beroep op ons doen.

MARKT 38 staat voor:
– Persoonlijke service

– Multidisciplinaire aanpak afgestemd op de grootte en de aard van het project
– Architectuur binnen een vooraf vastgesteld financieel kader
– Enthousiasme en ambitie
– Betrouwbaar, betrokken, en gedegen

 

visie zw