MARKT 38 architectuur | bouwmanagement, gevestigd aan Brieltjenspolder 28a, 4921PJ Made, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
MARKT 38 architectuur | bouwmanagement
Brieltjenspolder 28a
4921PJ Made
0162 581080
www.markt38.nl

Arjan Suylekom is de functionaris gegevensbescherming van MARKT 38 architectuur | bouwmanagement. Hij/zij is te bereiken via arjan@markt38.nl

MARKT 38 architectuur | bouwmanagement verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– voor- en achternaam
– adresgegevens
– telefoonnummer
– E-mailadres
– Burger Service Nummer voor particulieren waarvoor wij vergunningen verzorgen.

MARKT 38 architectuur | bouwmanagement verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– het afhandelen van uw betaling
– u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– om goederen en diensten bij u af te leveren
– het verzorgen van de benodigde (bouw)vergunningen

MARKT 38 architectuur | bouwmanagement bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

MARKT 38 architectuur | bouwmanagement verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

MARKT 38 architectuur | bouwmanagement gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken op haar website voor het verzamelen van persoonsgegevens.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens over welke wij van u beschikken in een computerbestand te verwijderen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, van uw persoonsgegevens gegevens sturen naar info@markt38.nl.

MARKT 38 architectuur | bouwmanagement neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.