MARKT 38 architectuur, gevestigd aan de Albert Schweitzerlaan 6 in Oosterhout, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
MARKT 38 architectuur
Albert Schweitzerlaan 6
4901 ME Oosterhout
0162 581080
www.markt38.nl

Arjan Suylekom is de functionaris gegevensbescherming van MARKT 38 architectuur. Hij/zij is te bereiken via arjan@markt38.nl

MARKT 38 architectuur verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– voor- en achternaam
– adresgegevens
– telefoonnummer
– E-mailadres
– Burger Service Nummer voor particulieren waarvoor wij vergunningen verzorgen.

MARKT 38 architectuur verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– het afhandelen van uw betaling
– u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit┬áte kunnen voeren
– u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– om goederen en diensten bij u af te leveren
– het verzorgen van de benodigde (bouw)vergunningen

MARKT 38 architectuur bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

MARKT 38 architectuur verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

MARKT 38 architectuur gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken op haar website voor het verzamelen van persoonsgegevens.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens over welke wij van u beschikken in een computerbestand te verwijderen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, van uw persoonsgegevens gegevens sturen naar info@markt38.nl.

MARKT 38 architectuur neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.