De opgave was op een beperkt oppervlak 2 gebruikers, Mark en Maasmond en de Stichting Huisartsen Laboratorium (SHL), te huisvesten die ieder hun eigen toegang en ruimten nodig hadden. Dit is gerealiseerd door een centraal element als ruimte scheiding toe te passen waaromheen de verkeersruimten gesitueerd zijn.

opdrachtgever:

stichting WSG

realisatie:

2008