Voor Perstorp Franklin in Waspik hebben we het plan gemaakt voor vervangende nieuwbouw van hun kantoorpand. Hiervoor is vanuit kostenoverwegingen gekozen voor een prefab bouwsysteem. MARKT 38 was ook bouwmanager tijdens de voorbereiding en de uitvoering van het plan.

opdrachtgever:

Perstorp Franklin

realisatie:

2010