Na verplaatsing van de Willibrordusschool naar de locatie Rietland, komt dit gebied bvrij voor herontwikkeling. In opdracht van Goed Wonen hebben we  bekeken wat de mogelijkheden van deze locatie zijn.

opdrachtgever:

woningstichting Goed Wonen

studie:

2010