Onderdeel van het project ‘de Langstraat’ is Brede school ‘de Schittering’. In de school zijn gehuisvest: een basisschool, een peuterspeelzaal, een kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang. De functies liggen gegroepeerd om een centrale ruimte die ook geschikt is voor onderwijskundige doeleinden. Dit kan omdat per 2 lokalen een eigen entree gerealiseerd wordt, waardoor er rust ontstaat in de centrale ruimte.

opdrachtgever:

woningstichting Goed Wonen, Lage Zwaluwe

ingebruikname:

2010