Onderdeel van het project ‘de Langstraat’ is dit project, waarbij op de locatie van de Frederik Hendrik school, (na realisatie van de nieuwbouw voor deze school) 6 geschakelde woningen worden gerealiseerd. Voor het ontwerp is aansluiting gezocht bij de bestaande ‘Noorse woningen’ in de Julianastraat. Grote kap met rode dakpannen en donkere gevelbekleding en metselwerk.

opdrachtgever:

woningstichting Goed Wonen

ontwerp:

2008