In opdracht van Brabantse Waard, zijn voor de binnenstadslocatie Langenoordstraat en Lage Wipstraat in Zevenbergen plannen ontwikkeld voor vervangende nieuwbouw. De plannen omvatten 37 woningen en 6 appartementen. De eerste fase (5 IQ woningen voor de verhuur en 2 koopwoningen)  is op dit moment gerealiseerd.
De bouw van de 2e fase (35 woningen) start voorjaar 2015.
Er is voorzien in een mix van sociale huur- en starterskoopwoningen.

opdrachtgever:

woningstichting Brabantse Waard

ontwerp:

vanaf 2008

realisatie 2e fase:

2014/ 2015