Voor zorgcentrum ‘de Wijngaerd’ in Made is onderzocht hoe de vernieuwbouw gestalte kan krijgen. Uitgangspunt is een gefaseerde uitvoering van de nieuwbouw, (in rood aangegeven).

opdrachtgever:

zorgcentrum de Wijngaerd

studie:

2007