In het kader van de ruimte voor ruimte regeling ontwikkeld WSG op diverse locaties in Raamsdonk nieuwbouwplannen. Daar waar boeren bedrijven uitgeplaatst worden, wordt in de typologie van ‘de boerderij’ nieuwbouw ontwikkeld. In dat kader hebben wij voor de locatie Korte Broekstraat 5 bebouwingsmodellen ontwikkeld voor geclusterde woningen en voor een enkele woning. De stal als typologie heeft hiervoor als uitgangspunt gediend.

opdrachtgever:

stichting WSG

ontwerp:

2008