Een betere toegankelijkheid van een appartementencomplex aan het Molenplein in Made was de vraag van woningstichting Volksbelang.
Het plan voorziet in een uitgebouwd portaal met automatische toegangsdeur en geintegreerde postkasten en videofoon-installatie.

opdrachtgever:

woningstichting Volksbelang Made

realisatie:

2014