Voor woningstichting Volksbelang in Raamsdonksveer hebben we in verschillende stappen een visie ontwikkeld voor de wijk Sandoel in Raamsdonksveer.
De vraag was: hoe moet deze wijk zich de komende decennia ontwikkelen. Onder andere eenvormigheid, vergrijzing, bouwkundige kwaliteit en woonkwaliteit zijn aspecten waarop we in verschillende studies een visie hebben gegeven. Ook zijn er in breed verband gesprekken met bewoners gevoerd en zijn er informatieavonden gehouden. De uitkomsten van deze bijeenkomsten zijn meegenomen in de visies.

opdrachtgever:

Woningstichting Volksbelang Raamsdonksveer

periode:

2004 – 2008