Als onderdeel van het nieuwe uitbreidingsplan Havenlande in Lage Zwaluwe, is bij de bestaande basisschool ’t Rietland een nieuwe brede school gebouwd. De brede school bestaat uit de bestaande school ’t Rietland en de nieuwbouw hierachter. De nieuwbouw is gesitueerd aan het nieuw te maken dorpsplein. Naast de nieuwbouw wordt in de nabije toekomst het winkelcentrum met appartementen gerealiseerd. De verschillende publieke functies in dit gebied moeten in samenhang met het te ontwikkelen plein gaan functioneren als het nieuwe dorpshart van Lage Zwaluwe.
De gebruikers van de brede school zijn: PC basisschool ’t Rietland, RK basisschool Willibrordus, Kindercentra de Roef (kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang), Theek 5 (bibliotheek) en Thebe (Jeugdgezondheidszorg).
Voor de architectuur van de nieuwbouw is uitgangspunt: eigentijds en onderscheidend. De oorspronkelijke school ’t Rietland is een jaren 30 school die op de gemeentelijke monumentenlijst staat.

opdrachtgever:

gemeente Drimmelen

ingebruikname:

2012