In deze fase maken we het tekeningenpakket compleet. Eventuele wijzigingen als gevolg van de prijsvormingsfase  worden verwerkt.
Op basis van deze documenten wordt het werk gemaakt.