Stichting WiFinn is een ouderinitiatief welke huisvesting wil realiseren voor jongeren met autisme.

Doel van de stichting is om een (t)huis te realiseren voor 14  normaal begaafde jongeren/ jong volwassenen binnen het Autisme Spectrum Syndroom.

Voor deze stichting hebben we een onderzoek gedaan naar een mogelijke locatie op het terrein van De Hey-Acker in Beneden Leeuwen.

Hierbij hebben we gekeken naar het hele terrein en de mogelijke herinrichting daarvan.

opdrachtgever:

stichting WiFinn (in oprichting)

studie:

2018