CPO project Om de Haenen Teteringen

In 2003 schreef de gemeente Breda in samenwerking met de BNA een prijsvraag uit. Architecten moesten een essay schrijven met hun visie op particulier opdrachtgeverschap.Van alle inzendingen zijn er 8 geselecteerd, waaronder onze inzending. Vervolgens zijn tijdens een speeddate dag contacten gelegd tussen de geselecteerde architecten en de potentiële opdrachtgevers. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in 10 opdrachtgevers en 6 architecten. De gemeente heeft grond beschikbaar gesteld. De eis was dat de stichtingkosten van het plan niet hoger waren dan € 350.000 incl. BTW.
In eerste instantie is in gezamenlijkheid de verkaveling vastgesteld. Ieder opdrachtgever had andere wensen en de uitdaging was met het verkavelen hier zo veel mogelijk rekening mee te houden.
het resultaat is te zien in aan het Zuringveld in Teteringen. Eén van de bijzonderheden is het gemeenschappelijk binnengebied wat gemaakt is. De grond hiervoor is door de individuele opdrachtgevers gekocht. Middels een vereniging wordt dit gebiedje onderhouden.
Het was een intensief en boeiend proces waar we u graag meer over vertellen. Het essay kunt u hier downloaden.