Voor een locatie aan de Langeweg in de gemeente Haaren ontwikkelen we een plan voor 4 levensloopbestendige woningen.

Op deze locatie bevindt zich nu nog een winkelfunctie met bedrijfsruimten.

Het beleid van de gemeente is erop gericht detailhandel functies te concentreren in de dorpskern. Hierdoor wordt het mogelijk op deze locatie 4 woningen te ontwikkelen. De aansluitende bestaande 2-onder-1 kap woning wordt gerenoveerd.

Het unieke van dit plan is dat het maatwerk betreft op een vrij specifiek perceel nabij het centrum van het dorp Haaren. De woningen krijgen een slaapkamer met badkamer op de begane grond.

Voor de nieuwbouw wordt voor kleur-, materiaalgebruik en detaillering aansluiting gezocht bij de bestaande woning. Baksteen metselwerk, rollagen, baksteen raamdorpels, houten kozijnen en rode keramische pannen.

opdrachtgever:

M. de Bresser

ontwerp:

2017/ 2018

realisatie 2022:

medio 2021