In opdracht van Brabantse Waard, zijn voor de binnenstadslocatie Langenoordstraat en Lage Wipstraat in Zevenbergen plannen ontwikkeld voor vervangende nieuwbouw. De plannen omvatten 37 woningen en 6 appartementen. De eerste fase (5 IQ woningen voor de verhuur en 2 koopwoningen)  is op dit moment gerealiseerd. Voor de 2e fase wordt het bestemmingsplan gemaakt. Er is voorzien in een mix van sociale huur-, starterskoopwoningen en senioren appartementen.

De 2 koopwoningen zijn door Ballast Nedam gebouwd volgens het houtskeletbouw concept.

opdrachtgever:

woningstichting Brabantse Waard

ontwerp:

vanaf 2008

realisatie 1e fase:

2011