In opdracht van Bakx bouw- en adviesbureau/ Heineken hebben we de monumentale panden Lijnbaansgracht 244/ 245 en Leidsekruisstraat 45 ingemeten.

De aanleiding is de verzakking van de panden. Binnen de panden gaat funderingsherstel plaatsvinden. Tegelijkertijd wordt een kelder gemaakt en de functionaliteit en bouwkundige kwaliteit van de panden verbeterd.

Om de schuinstand als gevolg van de verzakkingen exact in beeld te krijgen hebben we de panden digitaal in laten meten (laserscannen) door ingenieursbureau Coenradi.

Opdrachtgever:

Bakx bouw- en adviesburo, Oosterhout

Inmeting:

2016

Realisatie:

2018