Op de hoek Kerkstraat – Nieuwstraat in Lage Zwaluwe zijn, in opdracht van stichting Lisdodde en woningstichting Goed Wonen, 14 appartementen en een steunpunt voor mensen met een beperking gerealiseerd. De vormgeving van de nieuwbouw sluit in de Kerkstraat aan bij de traditionele woningbouw langs het dijklint. Aan de zijde van de Nieuwstraat is een eigentijds bouwblok gemaakt met traditionele gepotdekselde planken. Het hoogteverschil van het dijklint is benut door aan de kant van de Nieuwstraat een extra bouwlaag te maken.

Opdrachtgever:

Woningstichting Goed Wonen, Lage Zwaluwe

Realisatie:

2011