In de ontwerpfase krijgt het plan vorm. Afhankelijk van de aard en de grootte van het project onderscheiden we een Voorlopig- en een Definitief Ontwerp. Voor kleine projecten volstaat een Schetsplan.
Het ontwerp van een eerste schets tot een tekening die de basis vormt voor de verdere uitwerking maken we in nauwe samenspraak met u als opdrachtgever.
Een plantoets door de welstandscommissie of de monumentencommissie is ook onderdeel van deze fase.
Waar nodig raadplegen we de constructeur. Wanneer het ontwerp gereed is kunnen we middels een elementenraming toetsen of het plan past binnen het beschikbare budget.