De uitvoering van een bouwproject vraagt om begeleiding. De afstemming van de uit te voeren werkzaamheden met betrokken partijen, het toezicht houden op de voortgang van de uitvoering, het rapporteren aan de verantwoordelijken, kwaliteitsbewaking, budgetbewaking en financiële controle zijn enkele voorbeelden van tijdrovende en complexe activiteiten die onze opdrachtgevers graag aan ons overlaten.
De taken en verantwoordelijkheden van een directievoerder verschillen per project. Dit stemmen we af op de wensen van de opdrachtgever. We leggen onze werkzaamheden vast in een door ons ontwikkelde taakomschrijving op basis van de DNR 2011.  (De Nieuwe Regeling 2011 beslaat de algemene branchevoorwaarden voor ontwerpen, adviseren en organiseren voor de gebouwde omgeving voor opdrachtgever en opdrachtnemer. Het is de beste regeling voor het afsluiten van overeenkomsten tussen adviseurs (architecten en ingenieurs) en klanten).