In de bouwvoorbereidingsfase werken we het ontwerp uit tot een aanbestedings-gereed plan. In deze fase dienen we ook de omgevingsvergunning in. We maken hiervoor tekeningen en een bestek of een technische omschrijving.