MARKT 38 architectuur

Wij zijn een full-service architectenbureau wat alle werkzaamheden kan verzorgen vanaf haalbaarheidsonderzoek tot bouwtoezicht. 

In grote lijnen zijn onze werkzaamheden onder te verdelen in de volgende werkvelden:

Haalbaarheidsonderzoeken
Kleinschalige stedenbouwkundige gebiedsinvullingen
Ontwerp en Bouwvoorbereiding,
Prijs- en Contractvorming (lees meer)
Uitvoering
Directievoering (lees meer)
Nazorg (lees meer)

sectoren

Wij werken aan nieuwbouw en renovatieprojecten in onder andere de volgende sectoren:
projectmatige woningbouw/ starterswoningen/ zorgwoningen en zorgcomplexen/ scholenbouw/ brede scholen/ utiliteitsbouw en interieur.

werkwijze

Ieder project is anders en bij elk project kunt u van ons een kritische houding t.a.v. het gevraagde verwachten. Door het stellen van vragen en intensief overleg met de opdrachtgever willen we het plan naar een hoger niveau tillen. Onze stelling is dat het geheel meer moet zijn dan de som der delen.

Voor specifieke deskundigheid werken we samen met een vast team van adviseurs. Deze werkwijze maakt ons flexibel en maakt dat we elk project op een integrale manier kunnen aanpakken, van eerste schets tot eindoplevering.
Het betreft hier o.a. deskundigheid op het gebied van installatieadvies, constructieadvies, bestekken en kostenramingen.

contracten  DNR

Als basis voor onze contracten is de DNR 2011 uitgangspunt. Daar waar een opdrachtgever een andere regeling wil toepassen of op onderdelen wil afwijken overleggen we hierover en maken we aangepaste voorwaarden.
De Nieuwe Regeling 2011 beslaat de algemene branchevoorwaarden voor ontwerpen, adviseren en organiseren voor de gebouwde omgeving voor opdrachtgever en -nemer. Het is de beste regeling voor het afsluiten van overeenkomsten tussen adviseurs (architecten en ingenieurs) en opdrachtgevers.