Bouwen brengt risico’s met zich mee. Tijdens het bouwen kan er schade ontstaan door bijvoorbeeld: heiwerkzaamheden; het verlagen van de grondwaterstand, waardoor de zetting van de grond verandert; trillingen door zwaar vervoer of trillingen door sloopwerkzaamheden.
In het geval dat een schade ontstaat door bepaalde (bouw-) activiteiten, kan de eigenaar van het pand besluiten een schadeclaim in te dienen. Om te voorkomen dat er schade wordt geclaimd, die al voor aanvang van de werkzaamheden aanwezig was, is het belangrijk om te weten hoe de staat van het pand was voordat met de werkzaamheden begonnen werd.
Daarom is het vanuit het oogpunt van verzekerbaarheid verstandig voor aanvang van de werkzaamheden een gedetailleerde bouwkundige inspectie te laten uitvoeren van het de panden die een risico lopen op schade. MARKT 38 verzorgt de inspectie en maakt hiervan een rapportage. Indien gewenst kan deze bij een notaris in bewaring worden gegeven zodat dit later kan dienen als bewijsstuk.