De bouw verandert. Steeds vaker wordt de taak van de architect beperkt tot met maken van een ontwerp. De uitwerking van het plan geeft de opdrachtgever vervolgens  in handen van een marktpartij (aannemer).
Voor diverse marktpartijen werken wij deze projecten uit. Met onze kennis van bouwkunde en architectuur streven we ernaar bij de uitwerking van het plan de oorspronkelijke ideeën van de architect  te behouden, tegen een zo economisch mogelijke uitvoering. In de rol van construct-and-build partner hebben we al enkele projecten naar volle tevredenheid kunnen vervullen.